Hopp til innhold

Demokrati mot
fordommer og
utenforskap

For skole og lærerutdanning

Person with hands in front of face

10 år mot rasisme og utenforskap

Jubileumsarrangementer over hele landet

I 2023 er det 10 år siden de første fem skolene startet med Dembra. I dag tilbys Dembra over hele landet gjennom seks freds- og menneskerettighetssentre. Jubileumet markeres gjennom lokale arrangementer på hvert senter og en større jubileumskonferanse i Oslo.

Les mer

Skole

Bakgrunnsstoff, undervisnings-opplegg og verktøy for forebygging på din skole.

Klikk her

Lærerutdanning

Ressurser og undervisningsmateriell for lærerutdannere, lærerstudenter og lærere.

Klikk her

Om Dembra

Dembra tilbyr kurs, veiledning og nettbaserte ressurser. 117 skoler og 52 lærerutdanningsinstitusjoner har deltatt i Dembra.

Les mer

Delta i Dembra

Skoler som deltar i Dembra, får veiledning og kurs gjennom ett til halvannet år. Dembra støtter opp om skolens arbeid med læreplanene, fra de grunnleggende verdiene til tverrfaglige temaer og arbeidet i fagene. Utgangspunktet er skolens egne behov knyttet til fordommer, utenforskap og rasisme.

Bli Dembra-skole

Øvelser og undervisningsopplegg

I ressursbanken finner du klasseromsøvelser og andre ressurser til bruk i undervisningen, selvrefleksjon og til inspirasjon. Her er noen eksempler.

Til foresatte

Skal ditt barns skole skole delta i Dembra? Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet. Les mer om hva det innebærer for ditt barns skole.

Informasjon til foresatte

Ordforklaringer

Rasisme, antisemittisme og gruppefiendtlighet. Myndiggjøring, mangfold og identitet. På Dembras hjemmesider møter du mange ord som sier noe både om hva skolen skal forebygge, og om redskapene for forebygging. Til lanseringen av dembra.no på nordsamisk har vi laget en ordliste med korte forklaringer på de mest sentrale begrepene. Ord og forklaringer står både på nordsamisk og på bokmål.

Gå til ordlisten