Hopp til innhold

Lærerutdanning

Disse sidene er for deg som er lærer, leder eller student ved en lærerutdanningsinstitusjon. Sidene inneholder stoff og ressurser som kan bidra til å utvikle profesjonskompetanse i møte med fordommer, diskriminering og gruppefiendlighet.

Denne profesjonskompetansen omfatter alt som kan ruste lærere/studenter til å fange opp, håndtere og forebygge. Her inngår pedagogiske, profesjonsetiske og didaktiske perspektiver. Sidene skal bidra til å bevisstgjøre og løfter frem en rekke konkrete arbeidsmåter som har blitt utprøvd ved lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Videre skal sidene bidra til å skape god sammenheng mellom faglig/tverrfaglig undervisning og arbeid med inkluderende læringsmiljø, slik det er vektlagt i fagfornyelsen.

Sidene samler ressurser for deg som pedagog og relasjonsbygger, som underviser i ditt fag og i tverrfaglig samarbeid, som kollega og del av et lærende profesjonsfelleskap. Sidene er utviklet for å støtte deg som lærer/studenter til å skape og bruke ditt handlingsrom innenfor skolens institusjonelle og samfunnsmessige rammer.

Hittil har følgende programmer / fag deltatt i Dembra LU:

Lektorutdanning 8-13
GLU 1-7

GLU 5-10

PPU A

pedagogikk

naturfag: fysiologi, biologi, kjemi, naturfagdidaktikk
matematikk
bærekraftig utvikling
kroppsøving
samfunnsfag
religionspedagogikk
historie
engelsk
norsk

NORINT/norsk som andrespråk

flerkulturell pedagogikk, Internasjonalisering og utenlandspraksis​