Hopp til innhold

Bli Dembra-skole!

Vil skolen din ha støtte til arbeid med demokrati og forebygging av fordommer?

For inkludering, mot fordommer og rasisme

Vil skolen din ha støtte i arbeidet med inkludering og demokrati? Ønsker dere en satsning mot fordommer, utenforskap og rasisme? Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Dembra tilbyr kostnadsfrie kurs og veiledning i skolens forebyggende arbeid, fra barneskole til videregående opplæring.

Samlingsbasert Dembra

Dembra gjennomføres samlingsbasert av ulike regionale freds- og menneskerettighetssentre: HL-senteret på Østlandet, Raftostiftelsen på Vestlandet, Falstadsenteret i Midt-Norge, ARKIVET Freds- og menneskerettighetssenter på Sørlandet, Nansen Fredssenter i Innlandet og Narviksenteret i Nord-Norge.

I samlingsbasert Dembra mottar skolen kompetanseheving og veiledning fra Dembra-veiledere fra nærmeste senter. Skolen velger satsningsområde etter eget behov og med utgangspunkt i en kartlegging blant elever og ansatte. Skolen igangsetter så ulike tiltak og mottar skredderysdd veiledning på disse. Dembra holder kurs for hele personalet ute på den enkelte skole og følger opp en arbeidsgruppe som skolen nedsetter. Satsningen strekker seg over halvannet skoleår og det påløper ingen kostnader for deltakelsen.

Finn din nærmeste Dembra-tilbyder

Nettbasert Dembra

Dembra kan også gjennomføres nettbasert. I nettbasert gjennomføring nedsetter skolen en arbeidsgruppe som mottar digital veiledning av en Dembra-veileder fra et av de seks sentrene. Som med samlingsbasert gjennomføring velger skolen satsningsområde og prøver ut ulike tiltak under veiledning. Skolens arbeidsgruppe driver ellers satsingen i tråd med veilederen for gjennomføring på dembra.no. Satsningen strekker seg over halvannet skoleår og det påløper ingen kostnader for deltakelsen.

Veileder til gjennomføring Kontakt Dembra

Fagfornyelsen og Dembra

En satsning på Dembra er en satsning på Fagfornyelsen. Gjennom Dembra får skolene innspill til hvordan de kan implementere arbeidet med verdier og tverrfaglige temaer i læreplanens nye overordnete del. Ved å delta i Dembra vil skolens personale få redskaper til å utvikle seg som profesjonelt og lærende fellesskap, i tråd med utviklingsprinsippene i overordnet del kap 3.5.

Hva får skolen?

  • Kompetanseutvikling for alle skolens ansatte
  • Støtte til å identifisere behov skolen har, gjennom spørreundersøkelse og workshop for elever og lærere
  • Veiledning og oppfølging av eget arbeid
  • Faglig påfyll gjennom kurs og samtale om praksis og tiltak
  • En mulighet til refleksjon og erfaringsdeling med kollegaer og andre skoler
  • Støtte til implementering av fagfornyelsen
  • Inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ekstremisme

Dembra er gratis

Det er ingen deltakeravgift for deltakelse i Dembra. Tilbudet finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet. I en samlingsbasert gjennomføring kan personalet få inntil tre kurs i skolens utviklingstid. Skolene må imidlertid selv dekke eventuelle utgifter til vikarer og transport i forbindelse med deltakelse på tre heldagsamlinger for skolens arbeidsgruppe (Dembra-gruppe).

Dembra kan løfte oss videre i arbeidet for et inkluderende samfunn.

Fra samling med lærere

Tidligere Dembraskoler har jobbet - og jobber fortsatt - bredt med demokrati og inkludering mot fordommer og utenforskap. I sine vurderinger av Dembra-samarbeidet sier de blant annet at "Dembra er utviklingsarbeid, ikke merarbeid" og at "Dembra kan løfte oss videre i arbeidet for et inkluderende samfunn".

Kontakt Dembra

Dembras faglige grunnlag

Hvordan kan skolen best forebygge antisemittisme og rasisme, ekstremisme og andre udemokratiske holdninger? Dembras utgangspunkt er at fordommer og gruppefiendtlighet best forebygges gjennom skolens arbeid med inkluderende skolekultur, demokratisk kompetanse og kritisk tenkning.

Les mer

Dembras temaer

På disse sidene finner du læringsressurser med undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning om en rekke aktuelle temaer. Klikk deg inn på de enkelte temaer for å finne bakgrunnsstoff under fanen «Bakgrunn», tips til fordypning og undervisningsopplegg til bruk i klasserommet.

Les mer

Ressursbanken

Her finner du øvelser og andre ressurser til bruk i undervisningen, i profesjonsfellesskapet, til selvrefleksjon og til inspirasjon.

Til ressursbanken