Dembra-veiledere

 

Dembra Øst

 

Peder Nustad er prosjektleder for Dembra og jobber som seniorrådgiver ved HL-senteret.
E-post: p.e.nustad@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 24 / 93 40 44 19

Claudia Lenz  leder Dembra for lærerutdanningen og jobber ved MF vitenskapelige høyskole og HL-senteret.
E-post: claudia.lenz@hlsenteret.no
Telefon: 98 84 15 21

Ingun Steen Andersen er veileder og koordinator for Dembra nasjonalt og jobber som seniorrådgiver ved HL-senteret.
E-post: i.s.andersen@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 32 / 93 63 88 31

Hibo Jama er ansvarlig for nettsidene til Dembra.
E-post: hibo.jama@hlsenteret.no

 

Elise Grimsrud Christensen er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: e.g.christensen@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 08

Kristin Borgenheim er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: kristin.borgenheim@hlsenteret.no

Mari Erstad er veileder for Dembra, med ansvar for barneskolen. Hun er ansatt som rådgiver ved HL-senteret
E-post: mari.erstad@hlsenteret.no

Line Sandmoen er veileder for Dembra og jobber som seniorrådgiver ved HL-senteret.
Line er for tiden i permisjon
E-post: line.sandmoen@hlsenteret.no

Peder Brende Jenssen er veileder for Dembra og jobber som rådgiver ved HL-senteret.
E-post: p.b.jenssen@hlsenteret.no

 

Dembra Vest

 

Solveig Moldrheim er veileder for Dembra og jobber som seniorrådgiver i Rafto-stiftelsen.
E-post: solveig.moldrheim@rafto.no

Shayan Hussein er veileder for Dembra og jobber som prosjektmedarbeider i Rafto-stiftelsen
E-post: shayan@rafto.no

Leonardo Faba er veileder for Dembra og jobber som undervisningsrådgiver i Rafto-stiftelsen
E-post: leonardo.faba@rafto.no

Christine Hope er veileder for Dembra og jobber ved Høgskulen på Vestlandet.
E-post: Christine.Hope@hvl.no

 

Dembra Sør

Ingunn Tønnevold Hansen er koordinator og veileder for Dembra i Sør-Norge. Hun er ansatt som formidler ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.
E-post: ith@arkivet.no

Anna Aase Ugland er veileder for Dembra i Sør-Norge, og er ansatt ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.
E-post: aku@arkivet.no

 

Dembra Midt-Norge

 

Johanne Helland Hernes er koordinator og veileder for Dembra i Midt-Norge. Hun er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret
E-post: johanne.helland.hernes@falstadsenteret.no

 

Dembra Innlandet

 

Line Røst Thorsrud er Dembra-veileder for Innlandet, og er ansatt ved Nansen Fredssenter på Lillehammer.
E-post: line@peace.no
Telefon: 975 94 009

Anita Rapp-Ødegaard er Dembra-veileder for Innlandet og er ansatt ved Nansen Fredssenter på Lillehammer. Anita er i permisjon frem til høsten 2023.
E-post: anita@peace.no,
Telefon: 90 67 07 61

Dembra Nord

 

Camilla Davidsen er Dembra-veileder og koordinator i Nord og er ansatt ved Narvik-senteret
E-post: cd@narviksenteret.no
Telefon: 93665455